ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗΣ
Καθηγητής Διεθνούς Διαιτησίας και Εμπορικού Δικαίου, Queen Mary University of London, Δικηγόρος
Διαιτητής
67-69 Lincoln’s Inn Fields WC2A 3JB, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
+4402078828215
+4402078828100
s.brekoulakis@qmul.ac.uk

Τομείς εξειδίκευσης: αδικοπραξίες, αστική ευθύνη, αθλητικές διαφορές, αμυντική βιομηχανία, δημόσιες συμβάσεις, δημόσιο δίκαιο, διεθνείς συναλλαγές, διεθνές δίκαιο, διεθνής εμπορική διαιτησία, κατασκευαστικές διαφορές, εμπορικές συμβάσεις, εμπορικές εταιρίες – επιχειρήσεις, ενέργεια, εξαγορές & συγχωνεύσεις, επενδύσεις, επενδυτική διαιτησία, Ευρωπαϊκό δίκαιο, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ιδιωτικό δίκαιο, κοινοπραξίες, ορυκτά & μέταλλα, πετρέλαιο & φυσικό αέριο, πνευματική & βιομηχανική ιδιοκτησία, πολιτική δικονομία, συμβάσεις, συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, τουριστική νομοθεσία – ξενοδοχεία, τραπεζικές διαφορές, υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, φαρμακευτικά.

Εμπειρία στη διαιτησία: Εμπειρία στη διαιτησία επί 17 και πλέον έτη, ως διαιτητής, δικηγόρος διάδικου μέρους και πραγματογνώμων. Καθηγητής δικαίου της διαιτησίας στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University of London.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 25 διαιτησίες, ως πρόεδρος ή μέλος του διαιτητικού δικατηρίου, μόνος διαιτητής και διαιτητής επείγουσας κατάστασης σε διαιτησίες διεξαχθείσες βάσει των κανόνων διαιτησίας ICC, LCIA, SCC, Danish Institute of Arbitration, CAS, καθώς επίσης και σε ad hoc διαιτησίες (κανόνες UNCITRAL).

Έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε διαιτησίες που άπτονται των διεθνών εμπορικών σχέσεων και συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων που αφορούν κατασκευαστικά έργα, αγοραπωλησίες αγαθών, συμφωνίες μετόχων, συμβάσεις διανομής, αποζημιώσεις, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ναυτιλιακές και ασφαλιστικές υποθέσεις, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και αθλητικές διαφορές.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων – LL.M, King’s College London (με διάκριση magna cum laude). Διδάκτωρ Νομικής – PhD, Queen Mary University of London (με διάκριση).

Ο Σταύρος Μπρεκουλάκης είναι Καθηγητής δικαίου διεθνούς διαιτησίας (Queen Mary University of London) και Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Έχει εκτενές συγγραφικό έργο σχετικά με το δίκαιο της διαιτησίας, όπως ενδεικτικά τη μονογραφία Third Parties in International Commercial Arbitration (OUP 2010), το έργο Arbitrability: International and Comparative Perspectives (Kluwer 2009) και πληθώρα δημοσιεύσεων σε νομικά περιοδικά κύρους. Επί του παρόντος βρίσκεται υπό έκδοση νέο έργο του, εκπονηθέν από κοινού με τον κ. Audley Sheppard, με αντικείμενο τη δημόσια τάξη στο αγγλικό δίκαιο της διαιτησίας (OUP, υπό έκδοση).

Είναι Διευθυντής του Institute for Regulation and Ethics στο Queen Mary University, καθώς και συν-επικεφαλής της ICCA-Queen Mary Task Force on Third-Party Funding. Μέλος της International Law Association (International Commercial Arbitration), της ICC Task Force on Emergency Arbitrator Proceedings, της ICC Commission on Arbitration. Γενικός Διευθυντής της έκδοσης Journal of International Dispute Settlement και Αρχισυντάκτης της έκδοσης (CIArb) International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management.

Έχει διακριθεί επανειλημμένως από το Who’s Who Legal: Arbitration και συμπεριλαμβάνεται στη λίστα Who’s Who Future Leaders: Arbitration 2017 («ten most highly regarded future leaders»), όπου αναφέρεται ως «εξαιρετικά επιμελής και σωστός επαγγελματίας» που «χαίρει μέγιστης εκτιμήσεως». Υπήρξε υποψήφιος για το βραβείο του «πλέον προετοιμασμένου και προσβάσιμου διαιτητή» του Global Arbitration Review για το 2016 και το 2017.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για το επαγγελματικό και συγγραφικό έργο του Σ. Μπρεκουλάκη, καθώς και τις διαιτησίες στις οποίες συμμετείχε προσφάτως.