ΕΥΗ ΑΥΛΟΓΙΑΡΗ
Νομικός, MSc, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΔΑΔ, CIArb), Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (CEDR, Toolkit & ΥΔΔΑΔ), Πιστοποιημένη δικηγόρος-παραστάτης στη Διαμεσολάβηση (IMI Mediation Advocacy), Πρόεδρος ADR Hellenic Center
Διαμεσολαβητής
law@avlogiari.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Εμπορικές, Αστικές και Ιατρικές υποθέσεις.

Εμπειρία στη διαμεσολάβηση: Έχει διαμεσολαβήσει στο εξωτερικό σε επίλυση εμπορικών διαφορών και αστικής ιατρικής ευθύνης.

Σπουδές: Νομική (ΑΠΘ), MSc Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής (ΑΠΘ Ιατρική Σχολή), υποψήφια Διδάκτωρ του ΑΠΘ (Ιατρική Σχολή), «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» και «Τεχνικές Διαπραγματεύσεων» (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Βιοηθική (Penn University of Pennsylvania Medical School, Harvard Medical School Center for Bioethics, University of Zurich/University Hospital Zurich).

H Εύη Αυλογιάρη είναι Διευθύντρια Κατάρτισης και Lead Trainer του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης (ΙΝΚΑΔΑ) και Υπεύθυνη και Lead Trainer του εξειδικευμένου προγράμματος Διαμεσολάβησης (Τραπεζική, Οικογενειακή, Ιατρική κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Από το 1989 ασκεί μάχιμη δικηγορία με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των Εμπορικών, Αστικών και Ιατρικών υποθέσεων. Την έχουν εμπιστευθεί πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες για τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων και συμβάσεων, καθώς και για την επίλυση των διαφορών τους τόσο με τρίτους, όσο και μεταξύ των εργαζομένων σε αυτές. Έως και το 2014 διετέλεσε Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (ΙΚΔΘ).