ΑΘΗΝΑ FOUCHARD-ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Διαιτήτρια, LL.M, DEA, Μέλος ICC Hellas, FCIArb
Διαιτητής
5 rue du Renard, Paris, 75004
+330781880208
athina.fouchard@afparbitration.com

Τομείς εξειδίκευσης: δίκαιο τηλεπικοινωνιών, κατασκευαστικό δίκαιο, ενέργεια, δίκαιο εξορύξεων, γενικό ενοχικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, δίκαιο εταιριών, δίκαιο διεθνούς πώλησης, χρηματοοικονομικό δίκαιο, δίκαιο προστασίας διεθνών επενδύσεων, δίκαιο διεθνών οργανισμών

Εμπειρία στη διαιτησία: Η Αθηνά Φουσάρ Παπαευστρατίου έχει σημαντική εμπειρία ως διαιτήτρια, δικηγόρος και γραμματέας διαιτητικού δικαστηρίου σε υποθέσεις διαιτησίας σχετιζόμενες με την ευρωπαϊκή ή την αφρικανική ήπειρο, καθώς και σε υποθέσεις με διαδίκους κράτη και κρατικές οντότητες. Έχει εμπειρία διαιτησιών υπό τους Κανονισμούς Διαιτησίας των ICC, ICSID, UNCITRAL, PCA, LCIA, ACIC και CCJA.

Γλώσσες εργασίας:  Οι γλώσσες εργασίας της είναι τα ελληνικά, τα γαλλικά, και τα αγγλικά. Έχει επίσης καλή γνώση των ισπανικών.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στο εμπορικό δίκαιο καθώς και το δίκαιο εταιριών και ανταγωνισμού στο Queen Mary College, University of London (Ηνωμένο Βασίλειο). Μεταπτυχιακές σπουδές στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και δίκαιο διαιτησίας στο Πανεπιστήμιο Paris II- Panthéon Assas (Γαλλία) (Υπότροφος ΙΚΥ).

Καριέρα: Η Αθηνά Φουσάρ Παπαευστρατίου εργάστηκε για 15 χρόνια σε δύο από τις πιο γνωστές παγκοσμίως διεθνείς ομάδες διαιτησίας (ως Counsel στην Eversheds Sutherland και ως συνεργάτης στη Freshfields Bruckhaus Deringer) και σε δικηγορική εταιρία εξειδικευμένη στην επίλυση διαφορών που σχετίζονται με την αφρικανική ήπειρο (Lazareff Le Bars), πριν οργανώσει το δικό της γραφείο το 2022, αναλαμβάνοντας κυρίως αποστολές ως διαιτήτρια.

Τυγχάνει ευρείας επαγγελματικής αναγνώρισης στον τομέα της διαιτησίας. Παραδείγματος χάριν, έχει επανειλημμένα εκλεγεί στους δέκα καλύτερους δικηγόρους με εξειδίκευση στη διαιτησία (μη εταίρους) στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή από το Who’sWho Legal, δημοσίευση που βασίζεται σε ανεξάρτητη έρευνα μεταξύ δικηγόρων ασχολούμενων με τη διαιτησία και εκπροσώπων εταιριών παγκοσμίως.

Δημοσιεύει, διδάσκει και κάνει εισηγήσεις σε συνέδρια για θέματα διαιτησίας, διεθνούς δικαίου και δικαίου των συμβάσεων. Είναι επίσης μέλος πολλών αναγνωρισμένων επαγγελματικών ομάδων. Είναι ιδρυτικό στέλεχος (και πρώην συμπρόεδρος) της AfricArb, επαγγελματικής ένωσης που εστιάζει στη σχετιζόμενη με την αφρικανική ήπειρο διαιτησία, μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του ICC, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Διαιτησίας του ICC Hellas. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ευρωπαϊκού κλάδου του CIArb και υπηρέτησε το 2020 ως επικεφαλής της CIArb YMG.

Είναι Ελληνίδα πολίτις, μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Παρισίων και Αθηνών.