ΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Διαιτητής

Τομείς Εξειδίκευσης: ναυτικό δίκαιο, ανταγωνισμός, ενέργεια, εμπορικές εταιρίες – επιχειρήσεις, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, αξιόγραφα

Εμπειρία στη Διαιτησία: εγγεγραμμένη στον πίνακα διαιτητών του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στον πίνακα διαιτητών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειαw, καθώς και δικηγόρος σε διαιτησίες.

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά

Σπουδές: πτυχίο νομικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών), μεταπτυχιακό (D.E.A) στο επιχειρησιακό δίκαιο (Πανεπιστήμιο Aix-Marseille III), μεταπτυχιακό (D.E.A) στο γενικό ιδιωτικό δίκαιο (Πανεπιστήμιο Paris II-Panthéon-Assas), πανεπιστημιακός τίτλος προς διεύθυνση επιστημονικών ερευνών (Πανεπιστήμιο Paris I-Panthéon-Sorbonne), διδακτορικό στο εμπορικό και ενωσιακό δίκαιο (Πανεπιστήμιο Paris I-Panthéon-Sorbonne)

Η Λία Αθανασίου είναι Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και δικηγόρος Πειραιά, εταίρος στην εταιρία Αθανασίου – Γεραπετρίτης & Συνεργάτες. Από το 2008 είναι εξωτερικός σύμβουλος της ΡΑΕ σε θέματα εκπόνησης και εφαρμογής νομοθετικού πλαισίου απελευθέρωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, ενώ συμμετέχει συχνά σε διεθνή συνέδρια ως εισηγήτρια.