ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΡΙΓΟΣ
Δικηγόρος, LL.M., MSc in Business for Lawyers, Εταίρος στην KLC Δικηγορική Εταιρεία
Διαιτητής
Καψάλη 10, Αθήνα, 10674
2107264500
2107264510
alexandros_tsirigos@klclawfirm.com

Τομείς εξειδίκευσης: αδικοπραξίες, αστική ευθύνη, αθλητικές διαφορές, απαλλοτριώσεις – ιδιωτικοποιήσεις, ασφαλίσεις, κατασκευαστικές διαφορές, διεθνείς οργανισμοί, διεθνείς συναλλαγές, διεθνές δίκαιο, διεθνής εμπορική διαιτησία, διασυνοριακές διαφορές, εμπορικά σήματα, εμπορικές εταιρίες – επιχειρήσεις, εμπορικές συμβάσεις, ενέργεια, εξαγορές & συγχωνεύσεις, επενδύσεις, επενδυτική διαιτησία, Ευρωπαϊκό δίκαιο, ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ιδιωτικό δίκαιο, καταναλωτικές διαφορές – προστασία καταναλωτή, κεφαλαιαγορά, κοινοπραξίες, μεταφορές, μισθωτικές διαφορές, νομικοί έλεγχοι, ορυκτά & μέταλλα, πετρέλαια & φυσικό αέριο, συμβάσεις, συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, τουριστική νομοθεσία – ξενοδοχεία, τραπεζικές διαφορές, χρηματιστηριακές διαφορές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Εμπειρία στη διαιτησία: Έχει εργαστεί ως δικηγόρος σε διεθνείς και εσωτερικές διαιτησίες σε τομείς όπως ενέργεια, κατασκευές, βαριά βιομηχανία, διαφορές μεταξύ εταίρων και διαφορές από συμβάσεις συνεργασίας και λοιπές εμπορικές συμπράξεις. Η εμπειρία του περιλαμβάνει διαιτησίες ad hoc και υπό την αιγίδα διεθνών και ελληνικών οργανισμών διαιτησίας (ICC, LCIA, SCC, DIAC κ.λπ.) καθώς και συναφείς υποθέσεις διασυνοριακής επίλυσης διαφορών, όπως στο πλαίσιο υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων και αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με διαιτητικές διαδικασίες.

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M.) του London School of Economics and Political Sciences (Μ. Βρετανία) στο Εμπορικό Δίκαιο. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (MSc) in Business for Lawyers του Πανεπιστημίου ALBA (Ελλάδα).

O Αλέξανδρος Τσιρίγος είναι Εταίρος στην Δικηγορική Εταιρεία KLC. Ασκεί ενεργό δικηγορία με πολυετή εμπειρία στον τομέα επίλυσης διαφορών, ιδίως σε υποθέσεις διεθνούς και εσωτερικής διαιτησίας και διασυνοριακής επίλυσης διαφορών. Είναι μέλος οργανισμών διαιτησίας, συμμετέχει σε συνέδρια και δημοσιεύει άρθρα επί θεμάτων διαιτησίας και διασυνοριακής επίλυσης διαφορών.