ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ
Δικηγόρος, Δρ. Νομικής, LL.M. (Harvard), Μέλος ΔΣ Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης: Εταιρικό δίκαιο, Συγχωνεύσεις-εξαγορές, πτωχευτικό δίκαιο, ασφαλιστικό δίκαιο, τραπεζικό & χρηματοοικονομικό δίκαιο, δίκαιο συμβάσεωνΕμπειρία στη διαιτησία: Διαιτησία ICC με θέμα εξαγορά επιχείρησης (ως μέλος της δικηγορικής ομάδας)

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά

Σπουδές: Αριστούχος πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου (και οι δύο τίτλοι με «άριστα»). Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου της Νομικής Σχολής του Harvard (με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη διαιτησία, την εταιρική διακυβέρνηση και τις χρηματοδοτήσεις). Υποτροφίες Ιδρυμάτων Fulbright και Ωνάση.

Άλλα:

  • Δικηγόρος της Τράπεζας της Ελλάδος (2015-σήμερα)
  • Εντεταλμένος διδασκαλίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ για το μάθημα «Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου» (2013 – σήμερα)
  • Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (ΔΣΑ)
  • Μέλος νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου (2015-2017), της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών (2013-2014), καθώς και της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ, με αντικείμενο την επεξεργασία της πρότασης της Ευρ. Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1346/2000 περί των διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας (2013-2014)
  • Μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τη Διαιτησία, του European Corporate Governance Institute (ECGI) κ.ά.