ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος, ΔΝ
Διαμεσολαβητής

Τομείς Εξειδίκευσης: Διεθνές δίκαιο επιθαλάσσιας αρωγής & ναυαγιαίρεσης – συμφωνίες με βάση το τυποποιημένο συμφωνητκό των Lloyd’s – (Lloyd’s Open Form – no cure no pay) – συμβάσεις με ρήτρα SCOPIC, ναυλοσύμφωνα, αγοροπωλησίες πλοίων, ναυτασφάλειες.

Εμπειρία στη Διαιτησία & τη Διαμεσολάβηση: συμμετέχει σε Διαιτησίες στο Λονδίνο (Lloyd’s Open Form Αrbitrations), διαιτησίες LMAA και διαμεσολαβήσεις (Λονδίνο, Αθήνα), είναι μέλος του CiArb, πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών (CEDR).

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά

Σπουδές: Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ, πτυχίο με βαθμό Άριστα, LL.Μ with distinction στο Διεθνές Εμπορικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Πανεπιστήμιο Cambridge, UK), MSc στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores; Διδακτορική Διατριβή στο Τραπεζικό Δίκαιο & Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης («Υποθήκη σε μηχανήματα κατά τον Ν. 4112/1929: συγκριτική μελέτη με ανάλογο θεσμό του Αγγλοσαξονικού δικαίου»), Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ.

Η Μαρία είναι επικεφαλής του Νομικού Τμήματος και του Τμήματος Απαιτήσεων και Ασφαλίσεων (Legal, Claims and Insurance Departments) του Ομίλου Tsavliris Salvage από το 1996. Είναι υπότροφος του FCO Chevening Scholarship της Αγγλικής Πρεσβείας, Συνεργάτης Μέλος του CiArb, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια (ADR Group, London) από το 2010, διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών (CEDR EU Train the trainers programme), τέως μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθηγήτρια στο ελληνικό παράρτημα του Ινστιτούτου Ναυλομεσιτών (Institute of Chartered Shipbrokers).