Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης στον ΕΟΔΙΔ

Μια επιλογή με πλεονεκτήματα

Eπιλέγοντας τον ΕΟΔΙΔ για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, επιλέγετε και με ποιον τρόπο θα επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει:

  • Ο ΕΟΔΙΔ ως appointing authority για την ΥΑΣ

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να εμπιστευθείτε τον EΟΔΙΔ προκειμένου να σας συστήσει, ήδη από το στάδιο της ΥΑΣ, κατάλληλο Διαμεσολαβητή για την υπόθεσή σας, να διοργανώσει και να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του την ΥΑΣ.

Το σύνολο των υπηρεσιών (για ΥΑΣΔ υπόθεσης με 2 μέρη) προσφέρεται σε ειδική, προνομιακή τιμή: 150 €

  • Ο ΕΟΔΙΔ σας προσφέρει φιλοξενία

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε χρήση των εγκαταστάσεων του ΕΟΔΙΔ για την ΥΑΣ είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά.

Η χρήση αίθουσας ειδικά σχεδιασμένης για διαμεσολάβηση για διά ζώσης διεξαγωγή ΥΑΣ προσφέρεται σε ειδική, προνομιακή τιμή: 50 – 70€, αναλόγως της αίθουσας και του αριθμού των συμμετεχόντων.

Η υποστήριξη online ΥΑΣ (σε υπόθεση με δύο μέρη) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΔΙΔ προσφέρεται σε ειδική, προνομιακή τιμή: 50 €.

  • Ο ΕΟΔΙΔ δίνει προνόμια στους Διαμεσολαβητές – Συνεργάτες του

Αίθουσα κατάλληλη για τη διεξαγωγή της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (αναλόγως διαθεσιμότητας) προσφέρεται από τον ΕΟΔΙΔ στους Διαμεσολαβητές – Συνεργάτες του ΔΩΡΕΑΝ.

ΥΑΣ στον ΕΟΔΙΔ – Μία επιλογή με πλεονεκτήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις σχετικές υπηρεσίες επικοινωνήστε με το Secretariat του ΕΟΔΙΔ.
Τ. 210 3678910, Ε. info@eodid.org

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn