5 συχνές ερωτήσεις δικηγόρων για τη Διαμεσολάβηση

Στο ενημερωτικό έγγραφο θεωρείται το γνήσιο υπογραφής του εντολέα; Αν ο αντίδικος είναι αγνώστου διαμονής γίνεται ΥΑΣ;

Η Λουκία Μαστροπέρρου, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια και Γραμματέας της ΚΕΔ και ο Νίκος Ανέστης, Δικηγόρος -Διαμεσολαβητής και Σύμβουλος Δ.Σ. Χαλκίδας, σταχυολογούν και απαντούν σε πέντε ερωτήσεις που απασχολούν τους δικηγόρους στην καθημερινή τους πρακτική σχετικά με το νέο πλαίσιο του Ν 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση:

1. Στο ενημερωτικό έγγραφο του άρθρου 3 του Ν. 4640/2019, θεωρείται το γνήσιο υπογραφής του εντολέα;

Όχι, το έγγραφο κατατίθεται χωρίς βεβαίωση γνησίου υπογραφής, αλλά συνυπογράφεται από τον πληρεξούσιο και τον εντολέα του.

2. Σε περίπτωση που ο εντολέας είναι αλλοδαπός είναι υποχρεωτική η έγγραφη ενημέρωση;

Ναι, είναι υποχρεωτική η έγγραφη ενημέρωση. Το ενημερωτικό έγγραφο προσκομίζεται με την ακριβή του μετάφραση υπογεγραμμένο από τον εντολέα και σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

3. Αν έχει κατατεθεί αγωγή τακτικής διαδικασίας ποσού άνω των 30.000,00 ευρώ και ο φάκελος «κλείνει» μετά τις 15/3/2020, εμπίπτει σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία;

Όχι, σε ΥΑΣ εμπίπτουν οι αγωγές που θα κατατεθούν μετά την παρέλευση της 15/3/2020.

4. Αν ο αντίδικος είναι αγνώστου διαμονής γίνεται ΥΑΣ;

Ναι, ο διαμεσολαβητής σε συνεννόηση με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του επισπεύδοντος μέρους θα ενημερώσει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ για τις επιδόσεις αγνώστου διαμονής.

5. Αν ο αντίδικος είναι Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. εμπίπτει σε ΥΑΣ;

Όχι, η συμμετοχή σε ΥΑΣ εξαιρείται ρητά από τον Νόμο. Μπορεί όμως να λάβει χώρα εκούσια διαμεσολάβηση με Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., εάν υπάρχει εξουσιοδοτική πράξη.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn