Υπηρεσίες

Υπηρεσίες


Ο ΕΟΔΙΔ παρέχει ευέλικτες λύσεις που διευκολύνουν τη διευθέτηση των διαφορών σας.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς

με ισχύ εκτελεστού τίτλου

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Επίλυση διαφοράς από ανεξάρτητο

διαιτητικό δικαστήριο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σύγχρονες υποδομές

κατάλληλα εξοπλισμένες

Ο ΕΟΔΙΔ απευθύνεται σε:

 

Πολίτες & Επιχειρηματίες:

  • Συναινετική επίλυση της διαφοράς σας εντός λίγων ημερών με τη βοήθεια διαμεσολαβητή της επιλογής σας.
  • Επίλυση της διαφοράς σας εντός λίγων μηνών με έκδοση απόφασης από αμερόληπτο διαιτητικό δικαστήριο.

 

Δικηγόρους:

  • Αξιοποίηση δομημένων διαδικασιών διαμεσολάβησης και διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών του εντολέα σας, στον συντομότερο δυνατό χρόνο με το μικρότερο δυνατό κόστος.
  • Κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες για τις συναντήσεις σας (διαπραγμάτευση, επεξεργασία σχεδίων, υπογραφή συμβάσεων κ.ά.).

 

Διαμεσολαβητές & Διαιτητές:

  • Σύγχρονες εξοπλισμένες εγκαταστάσεις για τις ανάγκες κάθε διαδικασίας διαμεσολάβησης ή διαιτησίας.
  • Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη για τις υποθέσεις διαμεσολάβησης ή διαιτησίας που αναλαμβάνετε.