ΤΡΟΒΑ ΕΛΕΝΗ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ΔΝ
  • Διαιτητής

ΤΡΟΒΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΚΑΡΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Μπουμπουλίνας 4
10682 Αθήνα
Τηλ. 210 8834210
Fax: 210 8839286
Email: trova@justar.gr
Website: www.justar.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Δίκαιο επιχειρήσεων και εταιριών, Οικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Επενδύσεων, Δίκαιο ιδιωτικοποιήσεων, Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, Συμβάσεις παραχώρησης, Δίκαιο δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης, FIDIC, Μεταλλευτικό Δίκαιο, Δίκαιο περιβάλλοντος, Δίκαιο πολιτισμού, πολεοδομικό δίκαιο, διαιτησία, διεξαγωγή δικών, δικαστική και εξωδικαστική επίλυση ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών.

Εμπειρία στη διαιτησία: Διεξαγωγή ημεδαπών και διεθνών διαιτησιών στο πλαίσιο των κανόνων του ICC, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, των ad hoc διατάξεων των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων και του άρθ. 25Α του Ν. 3614/2007 περί συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
Διενέργεια διαιτησιών του ICC ως διαιτητής.
Νομικός παραστάτης εταιριών ενώπιον διαιτητικών δικαστηρίων και επιτροπών επίλυσης τεχνικών διαφορών (technical panels) για την επίλυση διαφορών οικονομικής, τεχνικής, κατασκευαστικής και φορολογικής φύσης από συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων (άνω των 30 υποθέσεων), συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων (άνω των 100 υποθέσεων) και συμβάσεις επί τουριστικών ακινήτων και ολυμπιακών ακινήτων. Παράσταση ενώπιον τακτικών δικαστηρίων στις δίκες επί της ακύρωσης διαιτητικών αποφάσεων.
Συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων, μεταξύ των οποίων του βιβλίου «Η κατασκευαστική διαιτησία» (από κοινού με Παναγιώτη Οικονόμου και Βασιλική Κάρμου, Π. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016).

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, DEA στο δημόσιο δίκαιο του Paris II, Διδάκτωρ Νομικής Pantheon-Sorbonne

Η Ελένη Τροβά διδάσκει Δίκαιο Περιβάλλοντος στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και Δίκαιο Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι μέλος σειράς επιστημονικών εταιριών.