ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ – Δικηγόρος
Διαιτητής
Βασιλέως Ηρακλείου 47, Θεσσαλονίκη, 546 23
2310271771, 6944755040
evasilak@evlaw.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Εμπορικό δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Συμβάσεις, Αδικοπραξίες, Διεθνείς Συναλλαγές, Κληρονομικό δίκαιο

Εμπειρία στη διαιτησία: Διαιτητής σε 16 διαιτησίες, διεθνείς και εσωτερικές – Διαιτητής σε οργανισμούς θεσμικής διαιτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (VIAC, ICAC, Διαιτητικά Δικαστήρια Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου Ρουμανίας, Κροατίας, Σλοβακίας, διαιτησία Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου) .

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακές σπουδές  και διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Sorbonne-Paris I.

Ο Ευάγγελος Βασιλακάκης είναι Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Είναι Δικηγόρος από το 1981 (από το 1992 δικηγόρος στον Αρειο Πάγο). Συμμετείχε σε ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Είναι μέλος του Συμβουλίου Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ.