Αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει σε ημερομηνία και ώρα που θα λάβει χώρα η ΥΑΣ, και ξαφνικά ένα μέρος αιτηθεί αναβολή, μπορεί αυτή να αναβληθεί;

Ναι, μπορεί να αναβληθεί αν συναινέσει και το άλλο μέρος τηρουμένης κατ’ αρχήν της προθεσμίας των 20 ημερών που προκύπτει εκ του νόμου.

Τα μέρη, όμως, μπορούν να συμφωνήσουν στη μη τήρησή της ή την εκ νέου αναβολή της εκτός των ορίων της 20ήμερης προθεσμίας, εφ’ όσον η προθεσμία αυτή δεν επιφέρει δικονομικά αποτελέσματα.

Λ. Μαστροπέρρου, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια, πρ. Γραμματέας ΚΕΔ
Ν. Ανέστης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, αν. μέλος ΚΕΔ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn