Σε υπόθεση επιμέλειας ανηλίκου τέκνου που έχει προηγηθεί απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων η οποία θέτει προθεσμία 60 ημερών από τη δημοσίευσή της για την άσκηση της κύριας αγωγής, δύναται να ασκηθεί πρώτα η αγωγή και εν συνεχεία να ακολουθήσει η διαδικασία της ΥΑΣ;

Ναι, η ΥΑΣ πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τη συζήτηση της αγωγής. Δεν έχει σημασία αν λάβει χώρα πριν ή μετά την κατάθεση της αγωγής. 

Ενδεχομένως να ήταν περισσότερο λειτουργικό και λιγότερο κοστοβόρο να προηγηθεί η ΥΑΣ από την κατάθεση της αγωγής, εάν υπάρχει ή χρειάζεται να διερευνηθεί η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, εφόσον η  τυχόν ακόλουθη αγωγή θα στηριχθεί σε αντίστοιχα αιτήματα των ασφαλιστικών μέτρων.

Λ. Μαστροπέρρου, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια, πρ. Γραμματέας ΚΕΔ
Ν. Ανέστης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, αν. μέλος ΚΕΔ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn