Μπορεί να διενεργηθεί χωριστά ΥΑΣ για το επισπεύδον μέρος και χωριστά για το έτερο μέρος;

Όχι, η ΥΑΣ πρέπει να γίνει ταυτόχρονα. Σκοπός του νομοθέτη ήταν να έρθουν από κοινού τα μέρη σε επαφή με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης. 

Στην περίπτωση που τα διάδικα μέρη δεν κατοικούν στην ίδια περιοχή ή η υπόθεσή τους εμφανίζει αυξημένη ένταση προτείνεται να επιλέγεται ακόμη και η ΥΑΣ μέσω τηλεδιάσκεψης ή με τη χρήση αντίστοιχων ηλεκτρονικών εφαρμογών για να παρασχεθεί η ταυτόχρονη ενημέρωσή τους για τον θεσμό, τη χρήση και την αξία του.

Λ. Μαστροπέρρου, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια, πρ. Γραμματέας ΚΕΔ
Ν. Ανέστης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, αν. μέλος ΚΕΔ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn