Η επιλογή του διαμεσολαβητή πρέπει να γίνει υποχρεωτικά από τους διαμεσολαβητές που υπάρχουν στην έδρα του Πρωτοδικείου της αρμοδιότητας της διαφοράς;

Όχι, η επιλογή του διαμεσολαβητή είναι ελεύθερη και γίνεται από τα μέρη σε συνεννόηση με τους νομικούς τους παραστάτες.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία στο πρόσωπο του διαμεσολαβητή, τότε  εφαρμόζεται η πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν 4640/2019 και διορίζεται διαμεσολαβητής από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης με επιμέλεια του επισπεύδοντος μέρους. Ο διορισμός γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τον αύξοντα αριθμό Ειδικού Μητρώου Διαμεσολαβητών του άρθρου 29 του παρόντος, μεταξύ όσων κατοικούν στην περιφέρεια του δικαστηρίου που είναι κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκαση της διαφοράς.

Λ. Μαστροπέρρου, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια, πρ. Γραμματέας ΚΕΔ
Ν. Ανέστης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, αν. μέλος ΚΕΔ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn