Αν λάβει χώρα είτε ΥΑΣ που δεν προχωρήσει σε εκούσια διαμεσολάβηση είτε εκούσια διαμεσολάβηση που δεν καταλήξει σε πρακτικό επιτυχίας, και εν συνεχεία ο ενάγων καταθέσει αγωγή, υποχρεούται να προσκομίσει το ενημερωτικό έντυπο του άρθρου 3;

Ναι, ο Νόμος δεν κάνει διάκριση σε αγωγές που κατατίθενται πριν ή μετά από ΥΑΣ / εκούσια διαμεσολάβηση. Ωστόσο δύναται να γίνει αναφορά στο ενημερωτικό έντυπο. Άλλωστε το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου είναι υπόδειγμα όχι δεσμευτικό.

Λ. Μαστροπέρρου, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια, πρ. Γραμματέας ΚΕΔ
Ν. Ανέστης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, αν. μέλος ΚΕΔ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn