ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δρ., Πρόεδρος Ωνασείου Ιδρύματος, Διευθύνων Εταίρος Δικηγ. Ετ. «Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες»
  • Διαιτητής