ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΛΙΛΑ

Δικηγόρος, European Patent Attorney,
Διαπιστευμένη Διαμεσολάβητρια (ADRg, ΥΔΔΑΔ)
  • Διαμεσολαβητής

Δαναΐδων 4
ΤΚ 546 26, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 546479
Fax: 2310 546459
E-mail: lilalaw@otenet.gr

Κατάρτιση και εμπειρία στη διαμεσολάβηση:  Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις από το ADR Group του Ηνωμένου Βασιλείου (2011) και πιστοποιημένη από το ΥΔΔΑΔ ως Διαμεσολαβήτρια (2012), μετεκπαιδευθείσα στο Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης ΜΑΤΑ (UK), στο Harvard Negotiation Institute της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και στο Center of Dispute Settlement Washington DC.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά

Η Λίλα Μπακατσέλου είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, European Patent Attorney (1987), μέλος των Council και Board του European Patent Institute – EPI (2003), και της European Community Trade Mark Association – E.C.T.A (1989).

Συμμετέχει ως Δικαστής στους Ετήσιους Διεθνείς Διαγωνισμούς Διαμεσολάβησης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC). Περαιτέρω, συμμετείχε στη συγγραφή του συλλογικού έργου «The Variegated Landscape of Mediation» (Eleven International Publishing 2014).

Διετέλεσε μέλος της ομάδας εργασίας του ΥΔΔΑΔ για την διαμεσολάβηση και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αναπήρων Ατόμων (ΕΛΕΠΑΠ) Θεσσαλονίκης (2002).