ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

DEA, Docteur en Droit, Εταίρος Δικηγ. Ετ. «Ποταμίτης – Βεκρής»
  • Διαιτητής