ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Senior Partner στην εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες, Ενεργό Μέλος του ΔΣΑ από το 1970 και Μέλος του ICC
 • Διαιτητής

Tηλ: 210 32 31 135
Fax: 210 32 26 368
Email: nl@lambalaw.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Εμπορικό δίκαιο, Δημόσια έργα, Εταιρικό Δίκαιο, Ιδιωτικές διαφορές μεταξύ Δημοσίου/ΝΠΔΔ και ιδιωτών, Συμβάσεις Διανομής, Ενέργεια, Συμβάσεις Παραχώρησης 

Εμπειρία στη διαιτησία:

 • Έχει αναλάβει το ρόλο του Προέδρου του Διαιτητικού Δικαστηρίου και έχει ενεργήσει ως μοναδικός Διαιτητής σε ποικίλες διαιτησίες πολλών εκατομμυρίων, διενεργηθείσες σύμφωνα με τους κανόνες του ICC. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε τριμελή διαιτητικά δικαστήρια, ως Διαιτητής, σύμφωνα με τους κανόνες του ICC.
 • Εκπροσώπηση της αμερικανικής πολυεθνικής εταιρίας SAIC S.A. σε σχέση με την προσφυγή της τελευταίας στην διαιτησία του διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου κατά του Ελληνικού Δημοσίου με αίτημα ΕΥΡ 300.000.000 σχετικά με το σύστημα C4I που αναπτύχθηκε για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.
 • Εκπροσώπηση του ομίλου Bolton σε διαιτησία ύψους ΕΥΡ 50 εκατομμυρίων και διενεργηθείσας σύμφωνα με τους κανόνες του ICC, κατά του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας Athens Papermill Α.Ε. μέσω της πωλήσεώς της σε έναν όμιλο εταιρειών ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου, ο οποίος περιλαμβάνει: τον Όμιλο Bolton, τη Goldman Sacks, τη Lochridge & Company, τη Bain Capital, Stone Street Fund, τη Bridge Street Fund.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας Agripan Α.Ε., μιας εταιρείας δραστηριοποιούμενης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ελλάδα, σε διαιτησία ύψους ΕΥΡ 20 εκατομμυρίων με έδρα την Οσάκα της Ιαπωνίας.
 • Εκπροσώπηση μεγάλου Ελληνικού κατασκευαστικού ομίλου, σε διαιτησία κατά του Ελληνικού Δημοσίου, διενεργηθείσας σύμφωνα με τους κανόνες του ICC, αξιώνοντας αποζημίωση ύψους ΕΥΡ 70 εκατομμυρίων, για έργα κατασκευής σηράγγων, δρόμων και άλλων έργων υποδομής στην ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποθαλάσσιας σήραγγας.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας Mercedes Benz Ελλάς Α.Ε. σε διαιτησία πολλών εκατομμυρίων κατά ενός εκ των διανομέων της.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας Levis Straus and Co, σε διαιτησία διενεργηθείσα σύμφωνα με τους κανόνες του ICC με έδρα το Λονδίνο, αμυνόμενη κατά αξιώσεων από τοπικούς διανομείς για μη δίκαιη λύση των μεταξύ τους συμβάσεων.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας Space Imaging Europe σε διαιτησία, διενεργηθείσα σύμφωνα με τους κανόνες του ICC με έδρα το Λονδίνο, κατά του προμηθευτή της για το συνολικό ποσό των ΕΥΡ 10 εκατομμυρίων.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας Whessoe Gas σε διαιτησία διενεργηθείσα σύμφωνα με τους κανόνες του ICC κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την κατασκευή υποδομής για εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και πετρελαίου στην Ελλάδα.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας Agrotiki Α.Ε. σε διαιτησία για την προμήθεια ελαττωματικών ποσοτήτων καλαμποκέλαιου.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας Stet Hellas S.A., μια εκ των πρώτων εταιρειών παροχής κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και ως θυγατρική της εταιρείας Telecom Italia, σε διαιτησία διενεργηθείσα σύμφωνα με τους κανόνες του ICC έναντι του αποκλειστικού διανομέα της για απαιτήσεις ποσού ΕΥΡ 150 εκατομμυρίων.

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Αγγλικά

Σπουδές:  Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1967). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Harvard Law School (LL.M., 1969).