Ενημέρωση για Covid-19


Ενημέρωση για Covid-19

 

Οι συμμετέχοντες σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του ΕΟΔΙΔ, θα πρέπει, για την είσοδό τους στο κτίριο, να επιδεικνύουν σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή:

 • πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
 • πιστοποιητικό νόσησης ή
 • βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για Covid-19 (72 ωρών για PCR test/ 48 ωρών για Rapid test), τα οποία θα ελέγχονται μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’118)

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους, καθ΄όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο κτίριο.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι:

 • O μέγιστος αριθμός χωρητικότητας κάθε αίθουσας έχει προσαρμοστεί αναλόγως ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.
 • Οι χώροι μας απολυμαίνονται πριν και μετά από κάθε χρήση.
 • Σε όλους τους χώρους διαθέτουμε προς άμεση χρήση αντισηπτικά και μάσκες.
 • Το προσωπικό μας που κινείται στους χώρους φιλοξενίας έχει λάβει τα ανάλογα μέτρα προστασίας (μάσκες, συνεχής καθαρισμός χεριών, επιφανειών, κλπ.).
 • Οι εγκαταστάσεις του ΕΟΔΙΔ διαθέτουν το πλέον εξελιγμένο σύστημα εξαερισμού κτιρίων VRV, το οποίο εξασφαλίζει σε όλους τους χώρους ανεξαιρέτως διαρκή ανανέωση του αέρα μέσω της συνεχούς εισόδου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο αέρας του κτιρίου μας δεν ανακυκλώνεται.

Για την εξυπηρέτηση coffee break και γευμάτων:

 • Τα γεύματα προσφέρονται σε ατομικά συσκευασμένα lunch boxes.
 • Ο χώρος των γευμάτων προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό των παριστάμενων ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.
 • Όλα τα σκεύη μας απολυμαίνονται σε πλυντήριο σε υψηλές θερμοκρασίες.
 • Οι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται απολυμαίνονται επιμελώς και τακτικά.
 • Τα μέλη του προσωπικού που εξυπηρετούν τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και των γευμάτων φέρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.

There are a number of advantages to using an online essay service. The majority of them provide 24 hour support and free revisions. You must find a writing company that is willing to write your essay quickly for an affordable price. It’s because a reputable essay writing service should be able to meet the deadlines stipulated by the customer. In addition, professional writers understand their subject well and assure that each paper is unique.

One of the first things to find when you are using an online essay writing service is how it treats its customers. You must be attentive best essay writing service to the writing experience of its writers while you work with an online essay service. An experienced and skilled writer is the most suitable selection. It is possible to find a trustworthy service that writes essays. They provide friendly support staff who are able to assist you in any question. A reputable company will cost less. Prior to making a choice to work with the services, ensure that you examine the costs.

The essay writing service online doesn’t copy content that comes from other sources. Every essay is written from scratch and double-checked for plagiarism. Modern built-in algorithms ensure high quality and originality of the essay papers. Your essay will be written entirely original. You can ask the writer to edit your essay should you have any concerns. However, it’s recommended to work with a professional writer if you’re not certain about your writing abilities.