Στο ενημερωτικό έγγραφο θεωρείται το γνήσιο υπογραφής του εντολέα; Αν ο αντίδικος είναι αγνώστου διαμονής γίνεται ΥΑΣ; Continue reading «5 συχνές ερωτήσεις δικηγόρων για τη Διαμεσολάβηση»