blog

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε προς δημοσίευση στα επόμενα τεύχη του περιοδικού συμβολές (άρθρα, μελέτες, σχόλια)  που άπτονται των θεματικών αντικειμένων της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης, επικοινωνήστε στα email: stella.merti@nb.org ή/και theodeore.stigkas@nb.org.

Δείτε εδώ τις Οδηγίες Συγγραφέων για το περιοδικό.

Ο ΕΟΔΙΔ με χαρά έχει θέσει και φέτος υπό την αιγίδα του, για 3η συναπτή χρονιά, τον 3ο Εθνικό Διαγωνισμό Διαπραγμάτευσης (ΕLSA Negotiation Competition), μια ιδιαίτερα αξιόλογη πρωτοβουλία της ELSA Greece που προάγει την καλλιέργεια ιδιαίτερα πολύτιμων δεξιοτήτων.
Continue reading «3ος Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης της ELSA GREECE υπό την αιγίδα του ΕΟΔΙΔ»

Σε σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ ξένου Στούντιο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και του εν λόγω Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων με αντικείμενο την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης επί των ερμηνειών των μελών του Οργανισμού, ενσωματώθηκε, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, ρήτρα διαιτησίας – διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ.
Continue reading «Ξένο Στούντιο παραγωγής και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Ηθοποιών «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» επιλέγουν ΕΟΔΙΔ»

Η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης έχει πάρει διαστάσεις στη χώρα μας, με το πρόβλημα να είναι διεθνώς διαγνωσμένο και από το πλέον αρμόδιο όργανο, Continue reading «Το στοίχημα της Δικαιοσύνης – Διαιτησία και Διαμεσολάβηση είναι η λύση»

Στις 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:30 – 19:30,  τo ICC YAAF (ICC Young Arbitration & ADR Forum) διοργανώνει εκδήλωση με θέμα “The Future of International Arbitration”.
Continue reading «ICC YAAF – The Future of International Arbitration – 18 Οκτωβρίου 2022, Αθήνα»

Προ ολίγων ημερών δημοσιεύθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης για το έτος 2021, από την οποία αντλούνται χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για την βαθμιαία πορεία του θεσμού και την πρακτική εφαρμογή του. Για παράδειγμα, μέσα σε έναν χρόνο διπλασιάστηκε ο αριθμός των υποθέσεων που υπήθχησαν σε εκούσια διαδικασία διαμεσολάβησης (1.208 περιπτώσεις για το έτος 2021 έναντι 622 για το έτος 2020), ενώ αντίστοιχα, στο διάστημα αυτό, σχεδόν διπλασιάστηκε και ο αριθμός των περιπτώσεων που η διαμεσολάβηση κατέληξε με συμφωνία των μερών (952 περιπτώσεις για το 2021 έναντι 500 για το 2020). Αντίθετα, μικρό εμφανίζεται το ποσοστό των υποθέσεων που κατέληξαν σε συμφωνία μέσω διαμεσολάβησης ενώ είχε προηγηθεί Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ποσοστό 7,63% – καίτοι δεν μπορούν ακόμα λόγω συνθηκών covid-19 & εκκρεμών υποθέσεων να αντληθούν ακριβή στατιστικά στοιχεία).
Continue reading «Δημοσίευση Έκθεσης Πεπραγμένων 2021 της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης»

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 1ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του ΕΟΔΙΔ. Οι συμμετέχοντες, επαγγελματίες, νομικοί και όχι μόνο, με τη συνεχή καθοδήγηση και συνδρομή των Βασικών Εκπαιδευτών Δ. Γαβριήλ, Β. Δεληστάθη, Ε. Σαρίδου, Χ. Μεϊδάνη και Ν. Ανέστη, έμαθαν τη διαδικασία, τον νόμο, τις τεχνικές, τα εργαλεία και προετοιμάστηκαν για τις εξετάσεις πιστοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ήδη ανακοινώθηκαν για το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022.
Continue reading «Ολοκλήρωση 1ου Κύκλου Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών ΕΟΔΙΔ»

Ο ΕΟΔΙΔ συμπεριλαμβάνεται στους προτεινόμενους ανεξάρτητους φορείς διαμεσολάβησης, στους οποίους μπορούν να προσφύγουν οι Επαγγελματίες που συνεργάζονται με την πλατφόρμα του Ομίλου ΟΤΕ “BOX Online Delivery”, η οποία προσφέρει υπηρεσίες παραγγελίας και παράδοσης τροφίμων και προϊόντων σε συνεργασία με πάνω από 10.000 Επαγγελματίες (εστιατόρια και καταστήματα πώλησης καταναλωτικών αγαθών).
Continue reading «Ο ΕΟΔΙΔ στους προτεινόμενους φορείς διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών μεταξύ της πλατφόρμας BOX Οnline Delivery και των συνεργαζόμενων Επαγγελματιών»

Η δικηγορική εταιρία «ΒΡΕΤΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε. – VG LAWYERS», μέλος της ομάδας διαχείρισης έργου του CERN που βραβεύθηκε από την FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) ως η καλύτερη ομάδα διαχείρισης έργου με βάση το πρότυπο σύμβασης FIDIC Red Book για το έτος 2021, συμπεριλαμβάνει στις συμβάσεις των εντολέων της ρήτρες διαμεσολάβησης ή/και διαιτησίας ΕΟΔΙΔ, επιδιώκοντας την επίλυση των διαφορών με αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και πρακτικό προσανατολισμό.