Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε προς δημοσίευση στα επόμενα τεύχη του περιοδικού συμβολές (άρθρα, μελέτες, σχόλια)  που άπτονται των θεματικών αντικειμένων της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης, επικοινωνήστε στα email: stella.merti@nb.org ή/και theodeore.stigkas@nb.org.

Δείτε εδώ τις Οδηγίες Συγγραφέων για το περιοδικό.