Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε


Σύντομη ιστορία του ΕΟΔΙΔ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Νομικής Βιβλιοθήκης και μιας ομάδας επιφανών Δικαστικών, Πανεπιστημιακών και Δικηγόρων, και αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης διαμεσολάβησης  (Ν 3398/10 και Ν 4512/2018) και υπηρεσιών διαιτησίας (ΚΠολΔ 867-903, Ν 2735/99).

Λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2016 ως ΝΠΙΔ με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας και συνεργάζεται με διακεκριμένους επαγγελματίες από τον δικαστικό, ακαδημαϊκό, δικηγορικό και άλλους κλάδους, για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Η οργάνωση και φιλοξενία Διαιτησιών, που αποτελούν μία εκ των δραστηριοτήτων του ΕΟΔΙΔ, δομείται πάνω στην πολυετή εμπειρία που διαθέτει η Νομική Βιβλιοθήκη (www.nb.org) στη διοργάνωση εκατοντάδων εθνικών και διεθνών διαιτησιών ήδη από το έτος 2000, με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων Δικηγορικών Εταιριών και κορυφαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σήμερα, ο ΕΟΔΙΔ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σε κάθε υπόθεση δεκτική Διαμεσολάβησης ή/και Διαιτησίας με γνώμονα την ταχεία, οικονομική και πιο αποτελεσματική επίλυση της διαφοράς προς όφελος των μερών.

Στόχος & Φιλοσοφία

Ο ΕΟΔΙΔ συντάσσεται με όσες πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας. Μέσα από δύο σύγχρονους και ευέλικτους Κανονισμούς Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, διαμορφώνει τις υπηρεσίες του με άξονα την πεποίθηση ότι ο καλύτερος τρόπος επίλυσης των διαφορών είναι αυτός που ικανοποιεί εξίσου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Για τη βέλτιση πραγμάτωση του στόχου του, αναλαμβάνει δράσεις στο πλαίσιο που καθορίζεται από το Κατασταστικό του, όπου εξειδικεύεται περαιτέρω ο σκοπός του.

Δύναμη συνεργασίας

Ο ΕΟΔΙΔ βασίζεται στο κύρος και την αξιοπιστία των συνεργατών του για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Η εύρυθμη λειτουργία του είναι αποτέλεσμα διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων πυλώνων του:

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΔΙΔ φροντίζει για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και συνεπικουρείται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Διαιτησίας, ο αυξημένος ρόλος και οι αρμοδιότητες των οποίων διασφαλίζουν το κύρος, την αμεροληψία και την  ανεξαρτησία του ΕΟΔΙΔ.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Διαιτησίας έχουν συγκροτηθεί με απόφαση του ΔΣ και ασκούν τις αρμοδιότητές τους λειτουργώντας έκαστο βάσει του αντίστοιχου κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας.

Παρούσα σύνθεση:

Α. Καρατζάς, Μέτοχος ΕΟΔΙΔ, Δικηγόρος, ΜΒΑ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής,

Λ. Καρατζά, Μέτοχος ΕΟΔΙΔ, Δικηγόρος, HRM, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια,

Γ. Παπαντωνοπούλου, Δικηγόρος, LLM, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΟΔΙΔ απαρτίζεται από καταξιωμένους νομικούς επιστήμονες, δικαστικούς και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι στέκονται αρωγοί στο έργο των Διαμεσολαβητών και Διαιτητών του Οργανισμού επιβλέποντας την αυστηρή τήρηση της διαδικασίας και ιδίως των κανόνων δεοντολογίας που επιβάλλεται να τηρούν όλοι οι συνεργάτες του ΕΟΔΙΔ που αναλαμβάνουν ή συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε υποθέσεις διαμεσολάβησης και διαιτησίας.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελεί αυτόνομο και ανεξάρτητο σώμα οι αρμοδιότητες του οποίου έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και προσδιορίζονται στον σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος

Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ.

Αντιπρόεδρος

Ι. Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ, τ. Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς

Μέλη

Α. Κουτρομάνος, Πρόεδρος ΑΠ ε.τ., Πρόεδρος ΕΣΡ

Α. Καραμπατζός, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ε. Παπαθανασοπούλου, Δικηγόρος, LLM, Νομική Σύμβουλος & Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ.

Αναπληρωματικά Μέλη

Π. Σταϊκούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Χ. Μεϊδάνης, Δικηγόρος (Δικηγ. Ετ. «Μεϊδάνης, Σερεμετάκης & Συνεργάτες»), ΔΝ, FCIArb, μέλος ΙCC Institute of World Business Law

Συμβούλιο Διαιτησίας

Η ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη της διαδικασίας Διαιτησίας διασφαλίζεται με την παρουσία του Συμβουλίου Διαιτησίας σε κάθε πράξη για την οποία συντρέχει ανάγκη συμμετοχής του ανεξάρτητου αυτού οργάνου, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διαιτησίας και έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Το Συμβούλιο Διαιτησίας αποτελείται από 15 μέλη τριετούς θητείας και λειτουργεί σε τριμελείς συνθέσεις, οι οποίες κληρώνονται παρουσία των Προέδρου και Αντιπροέδρου της Ολομέλειας ανά εξάμηνο.

Οι βασικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διαιτησίας είναι:

 • Διορισμός διαιτητών σε περίπτωση διαφωνίας των μερών
 • Κρίση επί αιτήσεως εξαιρέσεως διαιτητή
 • Αντικατάσταση διαιτητή εφόσον χρειαστεί
 • Καθορισμός αμοιβών όταν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν δύναται να αποτιμηθεί σε χρήμα
 • Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ερμηνεία του Κανονισμού Διαιτησίας

Πρόεδρος

Χ. Γεραρής, Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ.

Αντιπρόεδρος

Ε. Περάκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μέλη

Μ. Θεοχαρίδης, Πρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Β. Λυκούδης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Φ. Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Μ. Μαργαρίτης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ε. Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Σ. Μπρεκουλάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Queen Mary University of London

Χ. Παμπούκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δ. Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Γ. Πετρόχειλος, Δικηγόρος, Εταίρος Three Crowns LLP (Παρίσι)

Ε. Gaillard, Επικεφαλής του τομέα Διεθνούς Διαιτησίας της Shearman & Sterling παγκοσμίως (Παρίσι)

S. Greenberg, Δικηγόρος, Εταίρος Clifford Chance (Παρίσι)

Ch. Leathley, Δικηγόρος, Εταίρος Herbert Smith Freehills (Νέα Υόρκη)

E. Stein, Δικηγόρος, Εταίρος Dechert LLP (Βρυξέλλες, Παρίσι)

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΟΔΙΔ, σκοπός της εταιρίας είναι:

 1. Η παροχή προς τρίτους ενδιαφερόμενους κάθε είδους υπηρεσιών σχετικών με διαμεσολάβηση, διαιτησία και εν γένει με κάθε δυνατή νόμιμη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών, ιδίως εκτός δικαστηρίων ή προ δικαστηρίων, είτε αυτή υφίσταται σήμερα στην πράξη είτε αναφανεί στο μέλλον.
 2. Η εν γένει προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας ή άλλων διαδικασιών επίλυσης, ώστε να καταστούν αυτοί ευρύτερα γνωστοί στο ευρύ κοινό των τρίτων που ενδεχομένως θα ενδιαφέρονταν να αξιοποιήσουν τους ανωτέρω θεσμούς για την επίλυση των διαφορών τους.
 3. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και διεξαγωγή δράσεων για την καλλιέργεια αισθήματος εμπιστοσύνης προς τους ανωτέρω θεσμούς και την γνωριμία των επαγγελματιών και εν γένει υποψηφίων ενδιαφερομένων με αυτούς.
 4. Η διεξαγωγή ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ομιλίες, συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες ανάλογες διαδικασίες που συντελούν στην προώθηση των ανωτέρω θεσμών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, ως ενδεικτικώς η συμμετοχή σε εκδηλώσεις με ενώσεις δικαστών, ΕΣΔΙ, Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλους φορείς για την προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης με την έννοια του «πρεσβευτή διαμεσολάβησης».
 5. Ειδικότερα, η δημιουργία σώματος «πρεσβευτών διαμεσολάβησης» που θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη διάδοση, προβολή και προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης ως μέσου εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των ιδιωτικών διαφορών και εν γένει την απονομή δικαιοσύνης στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
 6. Η προετοιμασία, ανάληψη και υποστήριξη πρωτοβουλιών νομοθετικής μεταρρύθμισης σχετικά με τον θεσμό της διαμεσολάβησης ή/και της διαιτησίας ή/και με άλλους θεσμούς και διαδικασίες συμβιβαστικής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
 7. Η διαμόρφωση εξειδικευμένου συστήματος προδιατυπωμένων κανόνων παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή/και διαιτησίας ή/και συμβιβαστικής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών εν γένει, καθώς και συστήματος κανόνων κανονισμού δεοντολογίας, το οποίο θα τίθεται από τον Οργανισμό προαιρετικώς στη διάθεση  ενδιαφερόμενων τρίτων.
 8. Η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών σχετικά με λοιπές υβριδικές μεθόδους εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή διευκόλυνσης επίλυσης διαφορών ή με άλλες ανάλογες μεθόδους ή συστήματα ή πλαίσια δράσης, ως ενδεικτικώς η διαδικασία Med-Αrb (Mediation – Arbitration) ως υβριδική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
 9. Η οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία οργανωμένου συστήματος υπηρεσιών διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης και χώρου οργανωμένων εγκαταστάσεων σε σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης και παραχώρησης χώρου οργανωμένων εγκαταστάσεων σε λειτουργία για χρήση.
 10. Η προσέλκυση, στελέχωση και διαρκής επιμόρφωση ή υποστήριξη στην επιμόρφωση και εξειδίκευση στελεχών και συνεργατών κάθε αντικειμένου και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης.
 11. Η διαμόρφωση κανόνων και κριτηρίων επιλογής των συνεργαζόμενων με τον Οργανισμό ιδιαιτέρως αυστηρών και διαρκώς επικαιροποιούμενων, ανάλογα με τις διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες.
 12. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας που θα επιτρέψουν την ηλεκτρονική παροχή όλων ή κάποιων από τις ανωτέρω υπηρεσίες ή θα διευκολύνουν την τεχνολογική εξέλιξη στην ανάπτυξη των ανωτέρω δράσεων με σύγχρονες μεθόδους.
 13. Η παροχή συμβουλών σε τρίτους σε σχέση με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αντικείμενα.
 14. Η έκδοση εντύπων ή ηλεκτρονικών βιβλίων, έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών.
 15. Η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αντικείμενα.
 16. Η ανάπτυξη, σώρευση, εξέλιξη και εκμετάλλευση με κάθε τρόπο τεχνογνωσίας και προϊόντων διανοίας, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τα ανωτέρω αντικείμενα, η παροχή αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης και εν γένει διάδοση αυτών, εν όλων ή εν μέρει, η παραχώρηση αυτών και η δημιουργία δικτύων εκμετάλλευσης αυτών εν όλω ή εν μέρει με κάθε τρόπο στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.
 17. Κάθε άλλη υπηρεσία ή δράση που συντελεί ή συντείνει ή συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στη νόμιμη επίλυση διαφορών μέσα από συνεργασία με καταξιωμένους επιστημονικούς και άλλους συνεργάτες από κάθε χώρο.
 18. Κάθε είδους παρελκόμενες ή παρακολουθηματικές ή συνοδευτικές ή βοηθητικές προς τις ανωτέρω υπηρεσίες, ακόμη και μη ρητώς μνημονευόμενες ανωτέρω.
 19. Η παροχή όλων ή κάποιων από τις ανωτέρω υπηρεσίες και η ανάπτυξη όλων ή κάποιων από τις ανωτέρω δράσεις σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός Ελλάδος.
 20. Η παροχή όλων ή κάποιων από τις ανωτέρω δράσεις ή υπηρεσίες δωρεάν ή με μειωμένο κόστος στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα,

β) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους ανωτέρω σκοπούς ή/και δραστηριότητες,

γ) να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα,

δ) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

ε) να ιδρύει ή να μετέχει σε δίκτυα δικαιόχρησης δυνάμει κάθε είδους συμβάσεων ή συμφωνιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

στ) να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα,

ζ) να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,

η) να συμμετέχει σε κάθε είδους Ευρωπαϊκά προγράμματα και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα για την ανάληψη έργων, που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής,

θ) να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεομένη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και γενικά να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των άνω σκοπών της.

Για την επίτευξη των άνω σκοπών η εταιρεία επίσης μπορεί να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, τεχνογνωσία (know-how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.