ΑΙΘΟΥΣΑ FOYER


Χώρος ανάπαυσης, προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή για διαιτητικές διαδικασίας που εξελίσσονται στην αίθουσα ΕΥΡΩΠΗ και διασκέψεις ή διαμεσολαβήσεις που λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα ΠΟΛΙΣ.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για δέσμευση της συγκεκριμένης αίθουσας. Το προσωπικό του ΕΟΔΙΔ θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.