ΓΑΡΓΑΛΑΚΟΥ ΑΥΡΑ

Νομικός Σύμβουλος Ε.Χ.Ε Α.Ε (Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε) , LL.M, Διαμεσολαβήτρια (AKKEΔ Προμηθέας/facilit8)»,
  • Διαμεσολαβητής

Τομείς εξειδίκευσης: Δίκαιο ενέργειας, εμπορικό και αστικό δίκαιο

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Aγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής (2002), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης-Μagister Legum (2007) με διπλωματική εργασία: «Η απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας» απονεμηθέν από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ρούπρεχτ Καρλς της Χαϋδελβέργης στη Γερμανία.

Εγγεγραμμένη στον Κατάλογο Διαιτητών και Επιδιαιτητών ΡΑΕ με την απόφαση 12/2012 του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Νομική Σύμβουλος με εξωτερική συνεργασία στον Όμιλο Εταιρειών ισπανικών συμφερόντων Gamesa που δραστηριοποιείται στο χώρο της αιολικής ενέργειας.

Από το 2007 ασχολείται με νομικά ζητήματα του τομέα των ενεργειακών επενδύσεων. Έχει συμμετάσχει σε διαδικασίες δέουσας επιμέλειας (due diligence), διαπραγματεύσεις και συμφωνίες για την εξαγορά αιολικών πάρκων. Πλέον εργάζεται στη νομική υπηρεσία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.