Πρακτικός Οδηγός Διαμεσολάβησης – Κυκλοφορεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κυκλοφορεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ το έργο «Πρακτικός Οδηγός Διαμεσολάβησης» σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις μετά τον Ν 4640/2019, που αποτελεί έναν περιεκτικό πρακτικό οδηγό για την ασφαλή πλοήγηση στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και τις ιδιαιτερότητες της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας, υπό το πρίσμα των νέων ρυθμίσεων.

Η συγγραφέας, Πελαγία Χριστονάκη, αφού εισάγει τον αναγνώστη στο γενικό πλαίσιο και τις θεμελιώδεις αρχές της διαμεσολάβησης, προσεγγίζει ερμηνευτικά τις νομοθετικές ρυθμίσεις και σκιαγραφεί τον ρόλο και τις ενέργειες του δικηγόρου – νομικού παραστάτη καθώς και τα σημεία ιδιαίτερου πρακτικού ενδιαφέροντος μέσω οδικών χαρτών ανά στάδιο, καλύπτοντας όλο το φάσμα της διαμεσολαβητικής διαδικασίας, από το προπαρασκευαστικό στάδιο, την κυρίως διάρκειά της, έως και το στάδιο μετά την περάτωσή της.

Περιλαμβάνει δε επιπλέον, υποδείγματα εντύπων, παράρτημα νομοθεσίας και checklist για τον έλεγχο των κριτηρίων υπαγωγής σε διαμεσολάβηση/ΥΑΣ.