Οι εταιρείες του Ομίλου Quest επιλέγουν Ρήτρα Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ

Ο όμιλος εταιρειών της «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους, δυναμικά αναπτυσσόμενους σε στέρεη οικονομική βάση, ελληνικoύς ομίλους εταιρειών και δραστηριοποιείται στους τομείς της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών συναλλαγών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών και της πράσινης ενέργειας, με παρουσία στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη, επιλέγει τον θεσμό της Διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβάνοντας στις συμβάσεις που οι εταιρείες του ομίλου συνάπτουν Ρήτρα Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ), προβλέποντας έτσι προσφυγή στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών που ενδεχομένως ανακύψουν.