Νίκη-ορόσημο σε διαφορά σχετικά με την τιμολόγηση του φυσικού αερίου του EastMed

Η Devika Khanna, εταίρος της Clyde & Co (International Arbitration Group) και διαιτητής ΕΟΔΙΔ, ICCLCIA, από κοινού με την ομάδα νομικής εκπροσώπησης, σημείωσαν νίκη-ορόσημο εκ μέρους της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ) στο πλαίσιο διαιτησίας ICC κατά της τουρκικής κρατικής εταιρίας ενέργειας Boru Hatlari Ile Petrol Taşima AŞ (BOTAŞ) αναφορικά με την τιμολόγηση του φυσικού αερίου. Όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης, το διαιτητικό δικαστήριο, με έδρα τη Στοκχόλμη, αναθεώρησε την τιμή στην οποία διατίθεται, δυνάμει της σύμβασης, το φυσικό αέριο στην Ελλάδα και αναπροσάρμοσε την προβλεπόμενη στη σύμβαση τιμή βάσει της αρμόζουσας τιμής αναφοράς για το φυσικό αέριο, αναδρομικά από το 2011. Η κα Khanna δήλωσε ότι «η νίκη της ΔΕΠΑ είναι αποτέλεσμα συστηματικής και συντεταγμένης προσπάθειας των νομικών, οικονομικών και in-house συμβούλων. Πρόκειται για σημαντικό αποτέλεσμα για τη ΔΕΠΑ, το οποίο ανοίγει ενδεχομένως τον δρόμο για τον επαναπροσδιορισμό αντίστοιχων συμβάσεων στην περιοχή». Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου ευθυγράμμισε  τη συμβατικώς καθορισθείσα τιμή με τα δεδομένα της αγοράς. Αποτελεί τεράστια ώθηση ιδίως για την Ελληνική βιομηχανία, που ανακάμπτει ακόμα από την πρόσφατη οικονομική κρίση και έχει ανάγκη ανταγωνιστικές τιμές καυσίμων. Περαιτέρω, η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει τις τιμές του φυσικού αερίου εν γένει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αναλυτικότερα εδώ.