Μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης EΟΔΙΔ World Café με θέμα: «Διαμεσολάβηση 2.0: Η ώρα της δράσης»

Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:30 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο συμμετοχικός διάλογος World Café του ΕΟΔΙΔ με τίτλο «Διαμεσολάβηση 2.0: Η ώρα της δράσης» και κεντρικό ερώτημα «Πώς επηρεάζομαι από την εισαγωγή της Διαμεσολάβησης σε μεγάλο εύρος υποθέσεων;». Η εκδήλωση έλαβε χώρα με κλειστό αριθμό συμμετεχόντων στις εγκαταστάσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης, με τη συνδρομή του Οργανισμού AoHAthina και την ενεργή συμμετοχή 70 δικηγόρων, διαμεσολαβητών και πολιτών που κατέθεσαν τις εμπειρίες τους και επιδόθηκαν σε γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή ιδεών. Δείτε εδώ το σχετικό report, όπου περιγράφεται η ροή της διαδικασίας και απεικονίζονται σχηματικά τα συλλογικά αποτελέσματα που προέκυψαν, συνοδεία φωτογραφικού υλικού.