Η ΕΥΔΑΠ επιλέγει ΕΟΔΙΔ

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. συμπεριέλαβε σε σύμβαση έργου για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής ρήτρα διαιτησίας ΕΟΔΙΔ, ώστε όλες οι διαφορές που απορρέουν ή σχετίζονται με την εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών να επιλύονται αποκλειστικά και αμετάκλητα με διαιτησία υπό τους Κανόνες του ΕΟΔΙΔ.