Ενδιαφέρον του ΣΕΒ για τη Διαιτησία ΕΟΔΙΔ

O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), έχοντας ηγετικό ρόλο στην προαγωγή των επενδύσεων, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας,  έχει εκδηλώσει ζωηρό ενδιαφέρον για τα πλεονεκτήματα που παρέχουν στις Επιχειρήσεις οι δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ιδίως η Διαιτησία για εμπορικές διαφορές με αντικείμενο έως 200.000 € (small claims), η διαιτητική επίλυση εμπορικών διαφορών με fast track διαδικασίες κ.ά. Ο Κανονισμός Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και των επιχειρήσεων, προβλέποντας τέτοιες ευέλικτες και ταχείες διαδικασίες διαιτησίας και προσφέροντας μια υπηρεσία ιδιαιτέρως ελκυστική σε σχέση με τη δικαστική επίλυση αλλά και σε σχέση  με την «κλασσική» διαιτητική διαδικασία.