Περιοδικό Διαιτησία – Διαμεσολάβηση : Κυκλοφορεί το τεύχος 1/2019

Μεταξύ άλλων, επισκόπηση της νομολογίας του Αρείου Πάγου σε θέματα διαιτησίας και σχόλιο στην πλέον πρόσφατη απόφαση της 26.6.19 του ΔΕΕ για τη διαμεσολάβηση στην υπόθεση C-729/17 «Επιτροπή κατά Ελλάδας», μαζί με πολλά άλλα επίκαιρα θέματα εγχώριου αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος, στο νέο τεύχος του περιοδικού «Διαιτησία & Διαμεσολάβηση και άλλες εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών» (ΔιΔ).

Δείτε τα περιεχόμενα και γίνετε συνδρομητής!