Έως και 60% μειωμένο το κόστος διαιτησίας υπό τον Κανονισμό του ΕΟΔΙΔ: Υπολογίστε το μέσα από το νέο cost calculator του ΕΟΔΙΔ.

Με κορυφαίους Διαιτητές που διαθέτουν μακρά πείρα σε διεθνείς  διαιτησίες και  κόστος διαιτησίας μειωμένο έως και 60% σε σχέση με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς διαιτησίας, ο ΕΟΔΙΔ προσφέρει πέραν των παραπάνω μοναδικά πλεονεκτήματα υποδομών,  οργάνωσης και παρακολούθησης της διαιτητικής δίκης. Για να υπολογίσετε αυτόματα το κόστος οποιασδήποτε διαιτητικής διαδικασίας μπείτε απλά στο www.eodid.org  και πληκτρολογήστε την αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Διαθέσιμο εδώ