ΕΟΔΙΔ: Έντονο ενδιαφέρον πολυεθνικών και κατασκευαστικών εταιριών για τη διενέργεια διαμεσολάβήσεων

Με πολλές ακροάσεις διαιτητικών υποθέσεων μέσα στο Σεπτέμβριο ξεκίνησε ο ΕΟΔΙΔ, με κύριο χαρακτηριστικό το έντονο ενδιαφέρον των νομικών συμβούλων μεγάλων πολυεθνικών ομίλων και κατασκευαστικών εταιριών προς τον ΕΟΔΙΔ  για αναζήτηση των κατάλληλων διαμεσολαβητών που είναι σε θέση να αναλάβουν σειρά υποθέσεων με εξειδίκευση σε αντικείμενα όπως την υγεία, πατέντες, πνευματική ιδιοκτησία, κατασκευές κ.ά.