Εν αναμονή του νέου Νόμου για την υποχρεωτική προσφυγή σε Διαμεσολάβηση

Κατά πλειοψηφία δεκτή έκανε η Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με την οποία η έναρξη ισχύος του άρθρου 182 του Ν 4512/2018 αναστέλλεται εκ νέου έως τις 30/11/2019, με στόχο να ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και να δοθεί χρόνος για νομοτεχνικές βελτιώσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι  « η έναρξη ισχύος του άρθρου 182 του Ν 4512/2018, το οποίο αφορά στην υποχρεωτική υπαγωγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, αναστέλλεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2019, καθότι το χρονικό διάστημα μέχρι την 16η  Σεπτεμβρίου 2019 ήταν ανεπαρκές για την ενσωμάτωση των απαιτούμενων αλλαγών, αναφορικά με τις υπαγόμενες στην υποχρεωτικότητα διαφορές. Η αναστολή αυτή επιβάλλεται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για τη διαμεσολάβηση, λαμβανομένης υπόψη της με αριθμό 34/2018 απόφασης της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου». Ο νέος Νόμος για την Διαμεσολάβηση, σχέδιο του οποίου αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα σύντομα, είναι μια μοναδική ευκαιρία προώθησης του θεσμού εις όφελος όλων, της νομικής κοινότητας, των διαμεσολαβητών, 90% των οποίων είναι δικηγόροι, των δικαστών που θα απελευθερώσουν πολύτιμους πόρους για την επικέντρωσή τους σε χιλιάδες υποθέσεις που εκκρεμούν αλλά και τους πολίτες που θα έχουν τη ευκαιρία να λύσουν τις διαφορές τους οικονομικότερα, γρηγορότερα και λιγότερο επώδυνα.  Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης ο νέος Νόμος πρόκειται να ψηφισθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2019.