4ο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου και Πολιτικής: Διαιτησία και Δικαστική Επίλυση Διαφορών στον τομέα της Ενέργειας, Αθήνα 27-9-2019

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης ανακοινώνει επισήμως τη διοργάνωση, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, του υψηλού κύρους ετήσιου διεθνούς επιστημονικού Συνεδρίου “Athens Conference on European Energy Law and Policy”. Το διεθνούς απήχησης εν λόγω Συνέδριο έχει πλέον καθιερωθεί ως πόλος έλξης στην Αθήνα κορυφαίων ακαδημαϊκών απ΄όλο τον κόσμο, αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανώτερων στελεχών επιχειρηματικών ομίλων με σημαίνον ειδικό βάρος στο χώρο της ενέργειας. Κεντρικό του αντικείμενο φέτος αποτελεί το κρίσιμο θέμα της δικαστικής και διαιτητικής επίλυσης διαφορών που αναφύονται στον ενεργειακό τομέα (και) ως μέσο θωράκισης διεθνών επενδύσεων στο χώρο της ενέργειας.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 υπό τον τίτλο The 4th Athens Conference on European Energy Law and Policy: Energy Arbitration and Judicial Dispute Settlement και είναι το πρώτο διεθνές επιστημονικό συνέδριο αυτού του άκρως πρακτικώς σημαντικού γνωστικού αντικειμένου που διοργανώνεται στη χώρα μας, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει σειρά επιφανών συμμετεχόντων από τον ευρωπαϊκό και διεθνή νομικό χώρο. Η αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, αλλά και η ανάγκη για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, προσελκύουν το ενδιαφέρον της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας σε διεθνές επίπεδο.

Το εν λόγω Συνέδριο, το οποίο έχει καταστεί πλέον επιστημονική εκδήλωση αναφοράς για την ευρωπαϊκή ενεργειακή επιστημονική κοινότητα, αποτελεί πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης (www.energy-regulation.eu) και συνδιοργανώνεται από κοινού με το διεθνούς φήμης German Institute for Energy and Regulatory Law  (http://enreg.eu) και με την υποστήριξη δύο ιδιαιτέρως σημαντικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ινστιτούτων, του International Centre for Energy Arbitration (ICEA) (http://energyarbitration.org/) και του Scottish Arbitration Centre (https://scottisharbitrationcentre.org/). Η συνεργασία τεσσάρων κορυφαίων ερευνητικών ινστιτούτων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για την πραγματοποίηση του εν λόγω Συνεδρίου αναδεικνύει το ισχυρό επιστημονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο χώρος της νομικής προστασίας ενεργειακών επενδύσεων και επίλυσης διαφορών.

Το Συνέδριο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης να συμβάλει στη συγκρότηση ενός ανοικτού επιστημονικού διαλόγου υψηλότατου επιπέδου για κρίσιμα θέματα που απασχολούν την ενεργειακή αγορά, αλλά και στην καλλιέργεια μιας εξωστρεφούς επιστημονικής και ερευνητικής παρουσίας, η οποία θέτει τη χώρα μας στο επίκεντρο του κορυφαίου επιστημονικού προβληματισμού στον ευρωπαϊκό χώρο.

Βασικός χορηγός της εκδήλωσης είναι η έχουσα τύχει διεθνών διακρίσεων συν τοις άλλοις για την εξέχουσα εξειδίκευσή της στο γνωστικό αντικείμενο της ενέργειας και ενεργειακής ρύθμισης δικηγορική εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες» (www.metaxaslaw.gr), ενώ χορηγοί επικοινωνίας του εν λόγω σημαίνοντος Συνεδρίου είναι το δημοσιογραφικό ενημερωτικό portal energypress.gr, o ΕΟΔΙΔ και η Νομική Βιβλιοθήκη.

Το ποσό εγγραφής και συμμετοχής στο ως άνω συνέδριο ανέρχεται σε 120 ευρώ, ενώ για τους φοιτητές προβλέπεται ειδική μειωμένη τιμή ανερχόμενη στο ποσό των 70 ευρώ. Παρακαλούμε πολύ όπως το ανωτέρω κατά περίπτωση ποσό καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο το Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης στην Τράπεζα Πειραιώς με IBAN GR42 0172 0800 0050 8009 3270 616. Το αποδεικτικό καταβολής θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@energy-regulation.eu και secretary@metaxaslaw.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, παρακαλούμε πολύ όπως μεταβείτε στον ιστότοπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης (https://www.energy-regulation.eu/the-4th-athens-conference-on-european-energy-law-and-policy-energy-arbitration-and-judicial-dispute-settlement/). Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνείτε και τηλεφωνικά με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης στο 2103390748.