Νέοι Κανονισμοί ΕΟΔΙΔ

Ο ΕΟΔΙΔ διαθέτει πλέον δυο υπερσύγχρονους Κανονισμούς Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης, που ενσωματώνουν τις καλύτερες πρακτικές του εξωτερικού και ανταποκρίνονται στα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας.
Πιο συγκεκριμένα, με 28 Άρθρα και 5 Παραρτήματα στον νέο του Κανονισμό Διαιτησίας, ο ΕΟΔΙΔ προσφέρει σήμερα μοναδικά πλεονεκτήματα και ιδανικές συνθήκες απονομής δικαιοσύνης, τόσο για τα διάδικα μέρη όσο και για τους νομικούς τους παραστάτες, με ιδιαίτερα προσιτά κόστη, απόλυτα προσαρμοσμένα στη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση και την ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα, ο Κανονισμός Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ, με 20 άρθρα και 3 Παραρτήματα προσφέρει ένα δομημένο πλαίσιο για τη διεξαγωγή επιτυχημένων διαμεσολαβήσεων, απόλυτα εναρμονισμένο με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδιαίτερα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για τους Παρόχους Διαμεσολάβησης.

Για να δείτε τους νέους Κανονισμούς ΕΟΔΙΔ πατήστε εδώ