Διεθνής Διαμεσολάβηση στον ΕΟΔΙΔ

Ο ΕΟΔΙΔ φιλοξένησε στους χώρους του διεθνή και πολυπληθή διαμεσολάβηση, με συμμετέχοντες από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Η διαμεσολάβηση αφορούσε σοβαρό εργατικό ατύχημα και η απαίτηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ενώ έντονα ήταν και τα συναισθήματα, λόγω μεγάλης συναισθηματικής εμπλοκής των συμμετεχόντων. Μετά από 14 συνεχόμενες ώρες προσπάθειας και διαπραγματεύσεων, τα μέρη, με την πολύτιμη συνδρομή του διαμεσολαβητή, κατέληξαν σε συμφωνία. Ο διαμεσολαβητής στην υπόθεση αυτή, Louis Selig, με εμπειρία 30 ετών σε συναφής υποθέσεις, δήλωσε για τον ΕΟΔΙΔ:

“My experience with EODID was a very positive one.  Your facilities are very accommodating and well suited for mediation. My case, as you know, was a tough, stressful and emotional one for the seriously injured plaintiff’s family, and your comfortable and efficient space contributed to our being able to settle.  Everyone appreciated the substantial and delicious lunch and snacks provided us, which allowed us to continue without interruption our 13-hour mediation. Finally, thank you and your staff for allowing us that critically important time as the evening wore on; we needed every minute.”
Louis Selig
Credentialed Distinguished Mediator/ Arbitrator, Houston, Texas