Διαιτησία υπό Κανονισμό ΕΟΔΙΔ

Με επιτυχία διεξήχθη διαιτησία υπό τον Κανονισμό ΕΟΔΙΔ, κατόπιν ενεργοποίησης ρήτρας διαιτησίας ΕΟΔΙΔ, που ετέθη στην αρχική σύμβαση των εμπλεκόμενων μερών. Η σύμβαση αφορούσε την προμήθεια εργαλείων και υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού, ενώ η διαφορά προέκυψε όταν ο αγοραστής κατέστη υπερήμερος στις μηνιαίες οφειλές του. Ενεργοποιήθηκε άμεσα η ρήτρα διαιτησίας ΕΟΔΙΔ, με αποτέλεσμα η διαφορά να επιλυθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προς όφελος και των δύο εμπλεκόμενων μερών.